ખેતી

કૃષ્ણા ફળની ખેતીથી વિનોદ પાટીદાર કમાય છે મોટો નફો, ત્રણ વર્ષ પહેલાં વાવ્યા હતા છોડ…

કૃષ્ણા ફળ આરોગ્ય માટે અત્યંત ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે તેનું સેવન કેન્સરની અસર ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ જ કારણ…

Read More